Therapieën

Fysiotherapie

Fysiotherapie is een paramedisch beroep dat zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens.

Een fysiotherapeut is een gediplomeerd beoefenaar van de fysiotherapie en in Nederland een beschermd beroep. Dit houdt in dat iemand zich alleen zo mag noemen wanneer deze de vierjarige gelijknamige hbo-studie succesvol heeft afgerond en tevens een BIG-registratie bezit.

Het doel van fysiotherapeutische behandelingen kan bijvoorbeeld zijn:

  • Verbeterd functioneren van (deel)gebieden van het lichaam
  • Optimaal functioneren binnen de grenzen van een chronische aandoening
  • Pijn verminderen

In de fysiotherapie zijn meerdere soorten therapieën mogelijk, zoals:

  • Bewegingstherapie
  • Fysische therapie
  • Medical taping
  • Ademhalingsoefeningen

Vaak worden deze therapieën tijdens een behandeling gecombineerd, afhankelijk van het klachtenbeeld. Naast deze ‘standaard’ fysiotherapie zijn er ook gespecialiseerde therapieën zoals:

shutterstock_531358357 (1)
shutterstock_657175315 (1)

Manuele therapie volgens SOMT

Manuele therapie is een verbijzondering van de fysiotherapie. De manuele therapie gaat ervan uit dat bepaalde klachten te verklaren zijn vanuit functiestoornissen van de gewrichten. Vaak is een kortere of langere overbelasting van het gewricht de oorzaak van de klacht. Bewegen wordt dan moeilijk en pijnlijk. Ook kunnen spieren verkrampen en kan de pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam.

Met behulp van manuele therapie kan de stoornis van de gewrichten worden verminderd of verholpen. De manueeltherapeut verhelpt de functiestoornis van het gewricht door het toepassen van specifieke passieve mobiliserende bewegingen. Door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen kan de beweeglijkheid van de gewrichten snel worden vergroot. De pijn neemt dan af en de beweging van de gewrichten kan verbeteren. Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen de lichaamsdelen voldoende. Soms vult de manueeltherapeut deze behandeling aan met gedoseerde impulstechnieken. De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij hoort men soms een knappend of krakend geluid. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.

OriGENE therapie: de stap naar leven zonder rugpijn

Het OriGENE-concept is een behandelmethode die een volledig op de patiënt afgestemde behandeling van rugklachten mogelijk maakt. Waar veel behandelingen zich richten op de bestrijding van de symptomen van rugklachten, richt OriGENE zich op de oorzaak.

Bekijk hier de video van OriGENE therapie: De stap naar leven zonder rugpijn.

De behandeling wordt uitgevoerd op het OriGENE-behandeltoestel aan de hand van zorgvuldig opgestelde protocollen. De methode en het toestel werden ontwikkeld onder leiding van de Nederlandse sportarts Frank Bertina. U kunt over het ontstaan meer lezen op: http://www.lagerugklachten.nl/de-behandeling/over-origene

De behandeling van rugklachten vereist maatwerk

Het OriGENE-toestel combineert een aantal belangrijke eigenschappen. Zo wordt de strekbeweging van de onderrug volledig geïsoleerd door bij-bewegingen van benen en bekken onmogelijk te maken. Tevens wordt de aard van de belasting die het toestel oplegt, volledig aangepast aan uw individuele mogelijkheden en beperkingen. De behandeling wordt derhalve geheel op u als individu afgestemd (klacht, lengte, gewicht, kracht, mogelijkheden etc.) waarbij de therapeut het toestel instelt met behulp van 7 variabelen.

Uw rugpijn verholpen  

De behandeling kost weinig tijd en vindt gedurende circa 10-12 weken éénmaal per week plaats. Per behandeling is 15 tot 20 minuten nodig. In de periode daarna wordt aangeraden om met intervallen van 1-3 maanden evaluatiemomenten in te lassen, waarbij men opkomende klachten meestal in korte tijd afdoende kan behandelen of voorkomen.

Rugklachten & Wetenschap

Mede op basis van ervaringen vanuit de meer dan 55 OriGENE-vestigingen in Nederland voeren verschillende universitaire onderzoeksgroepen en opleidingsinstituten onderzoek naar OriGENE uit. In december 2012 vond de eerste publicatie plaats in het gerenommeerde internationale medisch tijdschrift SPINE.

Meer informatie

Uitgebreide informatie kunt u vinden op  www.lagerugklachten.nl. Daar kunt u meer lezen over o.a. wetenschappelijk onderzoek, voor wie de behandeling geschikt is en voor wie niet, ervaringen van andere patiënten e.d.

shutterstock_1163399008 (1)

Behandeling van myofasciale pijn d.m.v. dry needling

Myofasciale pijn is de verzameling van klachten en symptomen die voortkomen uit de aanwezigheid van myofasciale triggerpoints. Pijn is het meest voorkomende symptoom, maar ook andere symptomen kunnen zich voordoen zoals stijfheid, bewegingsbeperking, verminderde kracht van een spier of afname van het uithoudingsvermogen. Ook kunnen er andersoortige verschijnselen optreden zoals duizeligheid of een verhoogde zweetafscheiding.

 

De behandeling is gericht op het ‘onschadelijk’ maken van de triggerpoints. Dit kan op verschillende manieren. Een veel gebruikte techniek is die van het rekken van de spier in combinatie met het toebrengen van ijs. Daarnaast worden ook speciale massage technieken en zgn. aan- en ontspanningstechnieken gebruikt.

Sinds juli 2008 wordt door Erwin Vermeulen en Bas ten Tusscher (2009) gebruik gemaakt van de dry needling techniek.

Voorts wordt er tijdens de behandelingen veel aandacht geschonken aan klacht -onderhoudende factoren, bijvoorbeeld een verkeerde werkhouding, stress, bepaalde orgaanafwijkingen. Zo maakt een oppervlakte EMG (electro myografisch onderzoek) deel uit van het onderzoek. Hierbij wordt de spierspanning gemeten en zonodig geoefend wat ons verder onderscheid van andere behandelaren is dat wij bij de behandeling van triggerpoints geen voorstander zijn van het doen van (kracht)oefeningen ( behalve rekoefeningen). De reden hiervan is dat een spier met een triggerpoint de belasting niet “aankan”. Patienten vertellen ons dat het meer gebruiken van de spier(en) de klachten vaak doet toenemen. In onze optiek dienen eerst de triggerpoints onschadelijk gemaakt te worden alvorens een spier zgn. sterker gemaakt kan worden. Want waarom zou je een spier sterker moeten maken als bijvoorbeeld het schoonmaken van een badkamer al een te hoge belasting is?

Voor het leren toepassen van deze techniek hebben Erwin Vermeulen en Bas ten Tusscher een opleiding gevolgd in Groningen. (www.wark.nl)  Dit instituut werkt samen met de Myopain Seminars in Bethesda, MD, USA, een internationaal erkend opleidingsinstituut voor myofasciale therapie en trigger point dry needling. Het instituut werkt samen met organisaties in onder andere Ierland, Zwitserland, Spanje en Nederland.

Inmiddels hebben wij veel ervaring met triggerpoint dry needling opgedaan. Jaarlijks voeren wij 4500 behandelingen met deze techniek uit. Zo weet u zeker dat u bij Fysiotherapie Zeist-West terecht kunt om uw klachten op te lossen.