Tarieven

De zorgverzekeraars

Wij hebben contracten afgesloten met vrijwel alle zorgverzekeraars, met Menzis (Hema en Anderzorg vallen daar ook onder), Zorg en Zekerheid, Eucare en Aevitae als uitzondering. Wanneer u een aanvullende verzekering heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar, dan wordt fysiotherapie en/of manuele therapie vergoed conform uw polisvoorwaarden.
Voor bovengenoemde verzekeraars geldt dat de betreffende nota eerst voldaan moet worden, deze verzekeraars zullen een gedeelte van de nota vergoeden als u deze vervolgens indient.

Voor een overzicht van alle vergoedingen per verzekeraar willen wij u verwijzen naar uw polisvoorwaarden, dit voorkomt verrassingen achteraf.

De basisverzekering vergoedt wel fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar en chronische aandoeningen m.u.v. de eerste 20 behandelingen (Lijst Borst). De overige fysiotherapie wordt vanuit een aanvullende verzekering vergoed.

Indien u verhinderd bent, dient u de afspraak tenminste 24 uur van tevoren af te zeggen, de behandeling zal dan niet in rekening worden gebracht.

Heeft u over bovenstaande vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Afspraak maken

Contact

De Clomp 1910
3704 KS Zeist
info@fysiotherapiezeistwest.nl
Tel. 030 - 69 52 257

De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 18.00 uur
Contactformulier

Tarieven

Voor patiënten die niet aanvullend zijn verzekerd voor fysiotherapie of waarvoor de verzekeraar geen vergoeding uitkeert, gelden in 2024 de volgende tarieven:

Zitting Fysiotherapie
Zitting Manuele therapie
Toeslag aan huis behandeling
Screening
Intake en onderzoek na screening
Intake en onderzoek na verwijzing
Niet nagekomen afspraak
Rapportage aan derden
Hulp- en verbandmiddelen
€ 45,00
€ 67,50
€ 30,00
€ 30,00
€ 67,50
€ 67,50
€ 32,50
€ 85,00
Rekening patiënt

Let op!

Indien u verhinderd bent, dient u de afspraak tenminste 24 uur van tevoren af te zeggen, de behandeling zal dan niet in rekening worden gebracht.

Heeft u over bovenstaande vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Huisregels

  • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
  • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
  • Wanneer u al een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen.
  • Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
  • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
  • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, als cliënten zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
  • U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen.
  • Als de patient in verzuim verkeert heeft de fysiotherapeut het recht incassomaatregelen te nemen. Alle met de incasso gemoeide kosten, met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de patient.

Hygiëne

Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen, voor zowel de behandeling als de medische training. Verder verwachten wij van u als patiënt/cliënt dat u de persoonlijke hygiëneregels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Oefenzaal

Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt, dan wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen. Wij verzoeken u geen “buiten” schoenen te dragen in de oefenzaal.