Onze aanpak

De eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak proberen we een zo goed mogelijk beeld van uw klachten te krijgen door u te onderzoeken en vragen te stellen.

Het behandelplan

Op basis van de informatie uit het onderzoek en gesprek maken we samen met u een behandelplan. Indien noodzakelijk nemen we tijdens de verdere behandeling contact op met uw huisarts of specialist.

De eerste afspraak
De behandelingen

De behandelingen

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en de ernst ervan. Naast het behandelen van klachten, besteden we ook veel aandacht aan het voorkomen van terugkeer van de klacht. Een fysiotherapeut levert maatwerk. Geen patiënt is hetzelfde.

Afspraken over omgang, gedrag en hygiëne

Fysiotherapie Zeist West wil u vriendelijk vragen om u aan de volgende regels te houden:

  • Binnen de praktijk dient iedereen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
  • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
  • Wanneer u al een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen.

 

Afspraken over omgang, gedrag en hygiëne

Uw fysiotherapeut zal u op de afgesproken tijd ophalen.

  • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
  • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten als cliënten zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
  • U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen.
  • Als de patiënt in verzuim verkeert heeft de fysiotherapeut het recht incassomaatregelen te nemen. Alle met de incasso gemoeide kosten, met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de patiënt.

Hygiëne

  • Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen, voor zowel de behandeling als de medische training.
  • Verder verwachten wij van u als patiënt/cliënt dat u de persoonlijke hygiëneregels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

(Oefenzaal) Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt, dan wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen. Wij verzoeken u geen ‘buiten’-schoenen te dragen in de oefenzaal.